Acords Català

Jo tinc una cabreta

Populars catalanes

Àlbum:
Any:   SOL
Jo tinc una cabreta
    DO
que salta, salta, salta,
      SOL
però jo en sóc petiteta
      DO
però jo en sóc petiteta.

Jo tinc una cabreta,
que salta, salta, salta,
però jo en sóc petiteta
i no puc fer-hi res.

Jo tinc una girafa
que és alta, alta, alta,
però jo en sóc petiteta
però jo en sóc petiteta.

Jo tinc una girafa,
que és alta, alta, alta,
però jo en sóc petiteta,
i no puc fer-hi res.