Acords Català

El tres tambors

Populars catalanes

Àlbum:
Any:SOL
Si n'eren tres tambors
    RE7
que venien de la guerra

i el més petit de tots
  SOL
porta un ram de rosetes.
        RE7
Ram, ram, pataplam
  SOL
porta un ram de rosetes.

La filla del bon rei
ha sortit a la finestra
-Tambor, el bon tambor,
si em vols dar una roseta?
Ram, ram, pataplam,
si em vols dar una roseta?

-Donzella, qui l'haurà
serà l'esposa meva:
no us donaré el ram
que a vós no us pugui prendre.
Ram, ram, pataplam,
que a vós no us pugui prendre.

-M'haveu de demanar
al pare i a la mare
si el sí vos volen dar
per mi res no es pot perdre.
Ram, ram, pataplam,
per mi res no es pot perdre.