Acords Català

El noi de la mare

Nadales

Àlbum:
Any:DO         FA    DO
Què li darem en el noi de la Mare?
          FA   DO
Què li darem que li sàpiga bo?
DO    LAm   SOL7  DO
Panses i figues i nous i olives,
DO    LAm   SOL7  DO
panses i figues i mel i mató.

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem al formós infantó?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró.

Tan patantam, que les figues són verdes,
tan patantam, que ja maduraran,
si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.