Acords Català

El desembre congelat

Nadales

Àlbum:
Any: SOL
El desembre congelat,
 DO     RE→SOL
confós es retira.
Abril de flors coronat,
tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
neix una divina flor,

   SOL
d'una ro ro ro,
d'una sa sa sa,
d'una ro, d'una sa,
d'una rosa bella,
 DO     RE→SOL
fecunda i poncella.

SOL
El primer pare causà,
DO     RE→SOL
la nit tenebrosa,
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
mes, en una mitja nit,
brilla el sol que n'és eixit,

   SOL
d'una be be be,
d'una la la la,
d'una be, d'una lla, 
d'una bella aurora
 DO     RE→SOL
que el cel enamora.

SOL
Arriben els tres Reis
DO      RE→SOL
amb gran alegria,
adorant el Rei del Cel
en una establia,
oferint-li tres presents,
que són: or, mirra i encens,

   SOL
a la ma ma ma
a la re re re,
a la Ma, a la re, 
a la Mare pia,
DO     RE→SOL
la Verge Maria.