Acords Català

Me'n vaig

Els Pets

Àlbum: L'àrea petita
Any: 2013FA# SI
   I les teulades,  
   i les finestres,
FA# SI          FA# → SIbm→SI → DO#
   i aquell pedrís on seia l'avi cap al tard.

FA# SI SI→SOL#m→SIbm→SIbm7
   I les es - ca - les
FA# SI SI→ SIbm→SOL#m→FA#          
   vora l'es - glé -sia,
FA# SI   SI→SOL#m→SIbm→SIbm7→FA# → SIbm → SI → DO#
   i el terme al ves - pre des de dalt del campanar.

SOL#m   DO#
  I el soroll del rellotge
SOL#m→SI    DO#
    que esbocina el comiat,
    i el silenci del poble
    que sembla que ja ho sap.

   FA#    SOL#m  SI    DO#
Me'n vaig, me'n vaig, demà ja hauré marxat.

FA# SI SI→SIbm→SOL#m→FA#
FA# SI SI→SOL#m→SIbm→SIbm7
FA#→SIbm→SI→DO#

FA# SI
   I les albades,
   i alguns cap vespres,
FA# SI           FA#  → SIbm → SI → DO#
   i els gats feréstecs que empaitava amb el Joan.

FA# SI SI →SOL#m→SIbm→SIbm7
   I la  guix - a - da
FA# SI   SI→SIbm→SOL#m→FA#
   amb la meva  lle - tra
FA# SI     SI→SOL#m→SIbm→SIbm7→FA# →SIbm→SI→DO#
   que vaig es-criu - re d'amagat al seu portal.

SOL#m   DO#
  I el soroll de les passes
SOL#m→SI   DO#
    de la gent matinant,
    i el silenci que omple
    els racons mentre jo…

   FA#    SOL#m  SI    DO#
Me'n vaig, me'n vaig, és el que em cal.
Me'n vaig, me'n vaig, tot té un final.
Me'n vaig, me'n vaig, demà ja hauré marxat.

FA# SI SI→SIbm→SOL#m→FA#
FA# SI SI→SOL#m→SIbm→SIbm7
FA#→SIbm→SI→DO#