Acords Català

Me sobren paraules

Antònia Font

Àlbum: Lamparetes
Any: 2011SOL   DO   SOL   SOL
Uao uao uao uao uao uao uaouaouao x2

SOL     DO    SOL       SOL     
 Me sobren paraules: agulla, fil de cosir, tisores, 
estufa. Me sobren paraules: vermut, patates, olives.

       RE
Paraules molt curtes: pi.
  DO          SOL        SOL
Paraules molt llargues: esternoclestmastoideus.
Paraules molt fàcils: 
mamà. Paraules difícils: obliqüitat... i jo què sé.

SOL     DO   SOL      SOL
 Me falten paraules per explicar què signiica per jo.
 Me falten paraules uao uao uaouaouao.

RE         DO        SOL
Es diccionaris són plens de paraules gratis i certes,
      RE        DO
paraules d'amor senzilles i tendres.

MIm       RE        DO DO
Ella tenia dues llunes en tota sa cara,
les obria i les tancava,
i tenia ses dues cares de sa lluna,
una blanca i s'altra obscura.

SOL     DO    SOL       SOL     
 Me sobren paraules, però no tenc res a dir: cadàver, 
putifo. Me sobren paraules: d'aquí a dos anys me retir.

        RE
Paraules molt lletges: nyu.
 DO        SOL     SOL
Paraules molt guapes: lapislàtzuli,
      RE         DO
Paraules provisionals amb es accents girats.

MIm       RE        DO DO
Ella tenia dues llunes en tota sa cara,
les obria i les tancava,
i tenia ses dues cares de sa lluna,
una blanca i s'altra obscura.
Ella tenia dues llunes en tota sa cara,
les obria i les tancava.

LAm SOL FA FA7 x4
LAm